:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  21°C bezchmurnie

Działyńscy z Działynia

Postaci, Działyńscy Działynia - zdjęcie, fotografia

Ród Działyńskich, wywodzący się z obecnego Działynia w gminie Zbójno, nie tylko wpływał na dzieje regionu, tzn. ziemi dobrzyńskiej. Działyńscy pełnili szereg ważnych funkcji na ziemi chełmińskiej, Pomorzu, Kujawach oraz w Rzeczpospolitej. Przybliżamy historię rodu spod herbu Ogończyk

Protoplastą rodu Działyńskich był Piotr z Działynia (I).  Był synem Mikołaja z Kutna (zm. 1413). Posiadał dobra: Działyń, Wola i Zębowiec na ziemi dobrzyńskiej. Pełnił funkcję podłowczego dobrzyńskiego od 1434 roku. Następnie był podkomorzym dobrzyńskim w latach 1437-1441. Jego ojciec Mikołaj z Kutna był wojewodą łęczyckim, starostą generalnym Wielkopolski. Blisko współpracował z królem Kazimierzem IV Jagiellończykiem. 
Piotr z Działynia miał dwóch synów – Mikołaja (I) i Piotra (II). Ten pierwszy brał udział w wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami. Był dworzaninem króla Kazimierza Jagiellończyka. Za wspieranie króla otrzymał tytuł kasztelana brzeskiego (od 1476 roku), następnie kasztelana dobrzyńskiego (od 1479 roku). Kilka lat później  został wojewodą inowrocławskim. Był także starostą brodnickim. Piotr w 1480 roku został cześnikiem dobrzyńskim, następnie kasztelanem słońskim. 

Mikołaj (I) miał również syna Mikołaja (II). Po śmierci ojca przejął starostwo brodnickie, zawiadywał nim w latach 1485-1542, a następnie przekazał je synowi Rafałowi. Od 1507 roku był dworzaninem Zygmunta Starego, od 1510 roku podkomorzym dobrzyńskim, następnie kasztelanem chełmińskim. Był także starostą bobrownickim, dobrzyńskim i brodnickim oraz bratiańskim w latach 1534-1535. Przez rok pełnił funkcję wojewody pomorskiego (1544-1545).

Brał udział w wojnie pruskiej, gdzie dowodził rotą jazdy. Był także posłem ziemi dobrzyńskiej na sejm w Piotrkowie w 1523 roku. Brał udział w wojnach na Węgrzech (1527-1528). Wielokrotnie pełnił funkcję posła królewskiego, m.in na sejmiku w Elblągu w 1528 roku.
Mikołaj Działyński (I.I) miał synów: Jana, Michała, Pawła i Rafała. Jan był podkomorzym dobrzyńskim i chełmińskim, starostą chełmińskim i tczewskim. W 1545 roku został kasztelanem gdańskim i elbląskim, a rok później kasztelanem chełmińskim. Funkcję wojewody pomorskiego sprawował od 1551 roku, chełmińskiego od 1556 roku. Starostą bratiańskim był w latach 1534-1582. 

Wszedł w skład Rady Prus i opowiadał się za ściślejszym zjednoczeniem Prus z Koroną. W 1573 roku pomógł Henrykowi Walezemu zdobyć tron polski. Po jego ucieczce do Francji przeszedł na stronę Habsburgów. W 1575 podpisał elekcję cesarza Maksymiliana II Habsburga. Rok później pogodził się z królem Polski Stefanem Batorym. W swej polityce dążył do ograniczenia swobód Gdańska i podporządkowania go Koronie. 
Drugi syn Mikołaja (II) – Michał, był podkomorzym chełmińskim, pomorskim, miecznikiem chełmińskim. Był również starostą lidzbarskim i bobrownickim. W czasie bezkrólewia został posłem na sejm elekcyjny. Na ziemi dobrzyńskiej posiadał majątki: Stolmierz, Liciszewy, Kijaszkowo, Kijaszkowiec, Klonowo, część Dąbrówki, Rembiochy i Wielgie. 

Trzeci syna Mikołaja (II) – Rafał, był kasztelanem brzeskokujawski, starostą brodnickim i kowalewskim w latach 1542-1572. Odbudował warownię w Brodnicy po pożarze z 1550 roku. Cztery lata później pożyczył 160 złotych węgierskich i 9600 florenów polskich, które zapisał jako gwarancję spłaty za wieś Cieszyny.

Czwarty syn Mikołaja (II) – Paweł, w latach (1553-1565) sprawował urząd kasztelana słońskiego, następnie został kasztelanem dobrzyńskim (1565-1577). Był posłem na sejm elekcyjny w 1573 i 1576 roku. Należał do stronnictwa popierającego elekcję „Piasta”. Pełnił obowiązki starosty nieszawskiego oraz bobrownickiego. Jego żoną była Krystyna Kostka. 

Syn Mikołaja (I) – Piotr (II), miał natomiast tylko jednego syna – Jana. Ten pełnił funkcję cześnika dobrzyńskiego od 1511 roku, następnie stolnika dobrzyńskiego, a od 1520 roku był kasztelanem słońskim.
 

oprac. (szyw)

działyń - komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się