:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  21°C rozproszone chmury

Nasze sołectwo, nasze sprawy - sołtys Nowejwsi

Ciekawi ludzie, Nasze sołectwo nasze sprawy sołtys Nowejwsi - zdjęcie, fotografia

Sołectwo Nowawieś w gminie Golub-Dobrzyń to teren rolniczy oraz leśny. Jest położone na terenach po byłym Państwowym Gospodarswie Rolnym

Sołectwo Nowawieś obejmuje również miejscowości Mokry Las oraz Zawadę. W tym niewielkim sołectwie mieszkają 273 osoby. Dużą część obszaru zajmuje teren leśny oraz tzw. Obszar „Natura 2000”. Jest to typowy teren rolniczy, na którym w przeszłości działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. To z kolei miało duży wpływ na lokalną społeczność, jej zapatrywania i chęć działania. Funkcję sołtysa sprawuje druga kadencję Ryszard Skrzyniecki. Jest też rolnikiem. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 18 hektarów. Pomaga mu w tym jego żona Anna. Są rodzicami dwóch córek, które prowadzącą już własne życie. Państwo Skrzynieccy są dumni z dwójki wnucząt. Ponadto od wielu już lat (od 2002 roku) jest radnym gminy Golub-Dobrzyń. Jak sam mówi połączenie tych dwóch funkcji nie jest łatwe, ale też przynosi podwójne korzyści. Niektóre sprawy można załatwić z korzyścią dla gminy jak i dla sołectwa.

– Czym się Pan kierował startując w wyborach na sołtysa i radnego?

– Startując w wyborach kierowałem się dużym poparciem zdobytym, jako radny gminy. Popierało mnie prawie 80% mieszkańców. Myślę, że tego poparcia nie straciłem a moje zaangażowanie zostało docenione. Lubię wyzwania a kierowanie sołectwem, to na pewno jest wyzwanie.

– Jak przedstawia się budżet sołectwa?

– Przy omawianiu budżetu należy stwierdzić, że w poprzednich latach, jeszcze jak nie byłem sołtysem, budżet ten był bardzo mały. W 2002 roku wynosił tylko tysiąc złotych. Dopiero zmiana przepisów spowodowała, że jest on naliczany procentowo do liczby mieszkańców. W tym roku wynosi 12 900 złotych.

– Jak przedstawia się życie kulturalne sołectwa?

–  Życie kulturalne sołectwa to życie typowo wiejskie. Na co dzień mieszkańcy żyją w swoich małych społecznościach, rodzinach z typowymi problemami. Staram się im to urozmaicić. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich organizujemy różnego rodzaju festyny dla mieszkańców. Co roku przygotowujemy choinkę dla dzieci połączoną z zabawą przy muzyce. W tym roku został zorganizowany Dzień Seniora a także Dzień Kobiet. Staram się wspierać KGW, które liczy obecnie 14 członkiń. To właśnie panie pomagają mi we wszelkiego rodzaju imprezach. Z funduszu sołeckiego pobudowaliśmy stanicę rowerową, koszt to około 12 tys. zł złotych a jej otwarcie połączone było z festynem dla mieszkańców. Istniejący plac zabaw dla dzieci został odnowiony i ogrodzony. Świetlica sołecka zostanie odnowiona i wyposażona w sprzęt. Większość robót została zaplanowana na 2017 rok. Zostanie przebudowania kotłownia, wyremontowane zostaną łazienki, położona nowa podłoga. Wymienione zostaną okna a cały budynek będzie ocieplony. Z budżetu sołeckiego, przy wsparciu gminy chcemy w tym roku przejąć grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych w centrum Nowejwsi i pobudować tam skwer z ławeczkami i terenem zielonym. Jest to plan na przyszłość, ale już teraz musimy zarezerwować w budżecie około 10 tys. zł. Dużym problemem jest na pewno utrzymanie dróg lokalnych. Przepisy wydłużają proces decyzyjny. Najpierw trzeba uzyskać stosowne zezwolenia a dopiero później można wycinać drzewa zagrażające ludziom, czy też pozyskiwać drewno na opał.

– Jak układa się współpraca z samorządem?

– Współpraca z samorządem układa się pozytywnie. To właśnie dzięki dobrej współpracy została pobudowania droga relacji Nowawieś – Wrocki. Zostały też postawione nowe punkty świetlne. Myślę, że właśnie dzięki połączeniu wspólnych sił można wiele zrobić dla lokalnego społeczeństwa.

Rozmawiał i fot.
Marek Wiśniewski

Nasze sołectwo, nasze sprawy - sołtys Nowejwsi komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2017-04-12 23:10:15

    Przydała by się nowa ulica z Nowejwsi do Golubia-Dobrzynia bo w chwili obecnej jest tragiczna a tak pozatym jest wszystko ok

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ciekawi ludzie, Gmina Golub-Dobrzyń - więcej informacji