:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  20°C słabe opady deszczu

„Pracująca Mama”

Stowarzyszenia i organizacje, „Pracująca Mama” - zdjęcie, fotografia

Po długich oczekiwaniach ruszył nabór do projektu dla bezrobotnych i przebywających na urlopach mam. Chętne panie proszone są o kontakt z biurem Top-Projekt

„Pracująca Mama” to projekt realizowany przez firmę Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski. Jest zadedykowany mamom dzieci do 3 lat. Przewiduje finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym do 600 zł na miesiąc. 

W przypadku bezrobotnych uczestniczek przewidziane jest również wsparcie aktywizacyjne, polegające na doradztwie zawodowym, pomocy w wyborze szkolenia zawodowego i pośrednictwie pracy, a także wsparcie szkoleniowe. 

Aby zostać uczestniczką projektu, należy mieszkać na terenie naszego powiatu lub powiatu grudziądzkiego, sprawować opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia i mieć status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim albo wychowawczym. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku. 

Do wypełnionego formularza, którego wzór można otrzymać od rekrutera, należy dołączyć: akt urodzenia dziecka; kopię umowy uaktywniającej zawartej miedzy kandydatem a nianią lub umowę przyjęcia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego, albo zaświadczenie od tych instytucji ze wskazaniem dziecka, daty jego przyjęcia i wysokości opłat miesięcznych; orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/rodziców (o ile dotyczy); zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (o ile dotyczy); oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo; zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie (przebywaniu na urlopie). 

Wszelkie dodatkowe pytania można skierować do biura Top-Projekt telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Top-Projekt w zakładce „Kontakt”. Przy okazji można zgłosić się do projektu, wtedy biuro skieruje chętnych do lokalnego rekrutera działającego w Golubiu-Dobrzyniu. Istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej pod nr. tel. 536 437 272. 

Informujemy, że formularze i dodatkowe dokumenty będą przyjmowane w siedzibie naszej redakcji w środy od godziny 12.00 do 15.00 oraz piątki od godziny 9.00 do 12.00, po wcześniejszym umówieniu z rekruterem. Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidywane jest przyjęcie 46 kobiet z powiatów golubsko-dobrzyńskiego oraz grudziądzkiego. Nabór będzie trwał do osiągnięcia kompletu uczestniczek. Zapraszamy wszystkie chętne i spełniające powyższe warunki panie do składania dokumentów. 
 

(red)

 

Często zadawane pytania 

Czy można oddać dziecko pod opiekę komuś z rodziny, np. babci?


– Tak, ale pod warunkiem, że ta osoba mieszka pod innym adresem niż uczestniczka. 

Czy wystarczy złożenie kopii dokumentu, np. aktu urodzenia? 

– Jest taka możliwość, ale musi być to kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Uzyskanie takiej kopii jest możliwe w miejscu wydania oryginału dokumentu, np. w urzędzie gminy, miasta. 

Czy można podpisać umowę uaktywniającą z osobą podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS)?

– Tak, ale fakt podpisania takiej umowy należy zgłosić do KRUS-u. Tam też można uzyskać szczegóły obowiązujące przy tej sytuacji. 

Czy osoba będąca na stażu może przystąpić do projektu?

– Teoretycznie osoba na stażu jest bezrobotna, ale obejmuje ją wsparcie aktywizacyjne. Staż będzie kolidował z uczestnictwem w projekcie.
 

„Pracująca Mama” komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się